Na inicijativu Milana Damjanovića jednog od veterana automodealrstva bivšeg vozača i sada suca, osnovana je sekcija veterana 40+. Do sada se u sekciju kao vozači uključilo više od petnaest vozača (među kojima u i doajeni automodelarstva kao Sakač i Sarić )koji bi sudjelovali na utrkama od iduće godine sa modelima 1:8 GT nitro. Kako već postoje pravila za GT klasu u EFRA-i, ista bi se doradila i prilagodila našim standardima, kao ograničenje u motorima i ispuhu, kvačilu i gumama te nitrometanu.