A. Senna Memorijal video II dio - I TOGA JE BILO

 Zahvaljujemo bivšem automodelaru Željku Sariću na njegovom oštrom oku